SKYTTERSETRA/SKASSETRA

SKYTTERSETRA/SKASSETRA!

Dette er setrer som har vært i drift langt fram i 1800-tallet.

Helga Tjønn, f. Skytre, kunne huske at hun som ung fulgte ungdyra etter finnevegen hit.

Mange av gardene ned på kila har setervoller her. Gardene på Skytre hadde slått her helt

fram i 1900-tallet.