SKASENDEN

SKASENDEN!

i 1790 var det her to bebodde steder: Østre og vestre Skasenden. På hver side av Skasbekken.

I Østre Skasenden sto helt fram til under krigsåra 1940-45, et gammelt hus med en grytovn, dvs.

en ovn laget av gryter, lagt oppå hverandre, 3 eller 4 stk. Den største i bunnen.

Ta en titt på den gamle skolen. Den ble bygd i andre halvdelen av 1800-tallet. Med skoleloven

av 1860, kom også skolehusene i kretsen. Skasenden skole er bygd etter <<Midtkammersgrunnplanet>>, 

med kjøkken i midten, leilighet for læreren i ene enden og skolesal i andre.