MERKESTEIN

MERKESTEIN!

Var det her Moilanen mista sju hester? Oinonen kunne trolle,

og da Moilainen spurte han hvorfor han hadde slått i hjel hestene hans

og hvordan han greide det, så skapte han seg om til en bjønn.

Dette gikk litt etter litt. Da Oinonen var halvt bjønn, halv mann, vart Moilainen redd

og slo han i hjel. Moilainen måtte betale bot for manndrap, for et halvt drap 4 daler,

men så fikk han også halve skottpenger for bjønn, slik gikk det opp i opp, for den var

også 4 daler. Moilainen bodde i Hestbråten, litt lenger syd og øst nede i Skasberget.