KLOPP!

Her ser vi hvordan de gamle <<kloppla>> myrer, for at de bedre skulle kunne komme fram sommerstid.

Man hogg kløvninger og la de på tvers, tett i tett over

bløte partier. Riktig lagt bar dette godt. Både folk og fe. Mere lettvint var det å legge kloppene på langs,

men da ble det ikke så framkommelig for dyr. Som

en ser bevares trevirke i myr. Denne kloppa er nok over 100 år.