BRUTJERNSKOIA

BRUTJERNSKOIA!

Her lå Brutjernskoia. Det har vært ei typisk skogskoie, omkring århundreskifte. Den eneste som er så

bortimot intakt av denne typen, er gamle Firerkoia i Skasberget.

Her fantes det ikke golv, snaut nok et bord. Inventaret var en brisk, trekrakk langs ene langveggen.

Denne tjente som sp isbord og seng. Lyset fikk de gjennom luka i taket. Ikke noe vindu.

Ikke skap. Brødskalken og sirupsboksen lå i sekken. Klærne hadde de på seg, natt og dag.

De hadde ikke gummistøvler, bare tjærebredde pluggsko og puttes.