BRATTBERGET

BRATTBERGET!

Ryddet i begynnelsen av 1800-tallet av en husmann fra garden Jahr i Brandval,

som het Johannes Johansen. Han reiste seinere til Amerika og døde der 104 år gammel. Knut Luka flyttet hit i midten av 1800-tallet,

hans sønnesønn, Kristian Brattberget, flyttet herfra i 1914.

Våningshuset herfra står nå som fjøs på midt-sundstad, Tjura.